BMK akcije širom Srbije!

Javne akcije “Budi muško” klubova (BMK) oduvek su jedno od glavnih obeležja našeg programa rada sa mladima na teme rodne ravnopravnosti i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, tako je bilo i u proteklom periodu, a posebno intenzivnije tokom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Mladi su u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama na lokalu planirali i organizovali javne akcije i to u 12 gradova Srbije: Priboj, Kikinda, Pančevo, Vranje, Prijepolje, Leskovac, Novi Sad, Novi Pazar, Zrenjanin, Niš, Sombor i Ivanjica.

“Budi muško” klub, pri KZM Priboj, je i ranije privukao veliku pažnju na lokalu sa akcijom koja je bila performans sa devojkama našminkanim kao da imaju modrice po licu, a ovaj put odlučili su da naprave štand gde bi momci obučeni u šarene ženske kecelje pokazali da se snalaze u kuhinji, te pravili palačinke za srednjoškolce i srednjoškolke i pri tom ih upoznavali sa BMK-om kroz razgovor i deljenje promo materijala i brošura i ovim skrenuli pažnju na problem pripisivanja tipičnih rodnih uloga. Lokacija akcije je bila dvorište srednjih škola, najpogodnije za našu ciljnu grupe gde su time akciji prisustvovali momci i devojke iz dve pribojske srednje škole, prilikom velikih odmora, čime je dosegnuto do velikog broja učenika i učenica a i do još većeg broja kroz medijska pojavljivanja na lokalu vezana za akciju i lokalni klub mladih.

„Budi muško“ klub u Vranju i volonteri/ke lokalne kancelarije Centra E8, izveli su akciju „pokretne galerije“ povodom međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Najpre je organizovana foto sesija sa volonterkama i volonterima gde su prikazane situacije iz svakodnevnog života a posebno iz života parova. Svaka fotografija je urađena u dve varijante, s tim što je druga prikazivala nasilje. Tako da su članovi i članice kluba nosili na sebi „obe strane“ i tako se obraćali sugrađanima i sugrađankama i pitali ih za mišljenje odnosno razgovarali o velikom problemu nasilja nad ženama i o tome kako je ono najčešće prikriveno, pritom promovišući vrednosti kluba i deleći promotivne i edukativne materijale. Potom, 1. decembra je na ulicama Vranja organizovana „PaziSex“ akcija sa „CMOK“ lifletima i ostalim materijalima, s ciljem skretanja pažnje na potrebu za prevencijom seksualno prenosivih infekcija i promovisanjem našeg vebsajta www.pazisex.net koji je bavi temama seksualno-reproduktivnog zdravlja a usmeren je prvenstveno ka mladima. Takođe, bitno je istaći i da su tokom celog meseca mladi iz BMK i Centra E8 Vranje, snimali i kačili na FB stranicu video poruke o ljudskim pravima, sa ukupno 30 klipova i poruka mladih.

U Kikindi, „Budi muško“ klub i KZM su sproveli nekoliko aktivnosti povodom 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, tako da je najpre izvedena „Reaguj ljudski“ fleš mob akcija sa odglumljenim nasiljem momka nad devojkom, s ciljem privlačenja pažnji sugrađana i sugrađanki na problem nasilja nad ženama. Takođe, deljene su brošure o nasilju i ostali BMK materijali. Obzirom da je tih dana bio u toku i „Budi muško“ trening za mladiće, organizovana je i dodatna projekcija kratkog filma „Dragi tata“ i diskusija sa učesnicima kao i sa volonterima/kama KZM Kikinda, o brojnim temama kao što su brojne vrste nasilja nad ženama, etiketiranje, o dubokim korenima koje imaju porodično/partnersko i seksualno nasilje, o „bezazlenim“ šalama među dečacima i kako nešto što je bilo “samo zabava” može postati način na koji momci doživljavaju žene u svom životu i kako se odnose prema njima. Na Međunarodni dan volontera, 5. decembar, online akcija BMK-a na Fejsbuku je privukla pažnju sa deljenim izjavama mladih članova i članica kluba.

Momci i devojke iz BMK Pančevo, pri udruženju Connecting, su ovaj put organizovali fudbalski fer-plej turnir sa mešanim timovima srednjoškolaca i srednjoškolki, gde su unutar jednog tima igrali i momci i devojke dok su se brojali samo golovi koje postignu devojke, te se time podstakla saradnja kao i interesovanje devojaka za fudbal. Pored toga, članovi i članice BMK-a izveli su i “chalk walk” tip akcije gde su sa kredama u boji ostavljali poruke na pločnicima na prometnim mestima u centru grada što je obezbedilo značajnu vidljivost “Budi muško” poruka koje promovišu borbu protiv nasilja nad ženama i rodnu ravnopravnost. Neki primeri poruka su: “Muškarac nije lovac, žena nije trofej”, “Ako ti pukne film nisi muškarac nego fotoaparat”, “Žmuri kad se ljubiš a ne kad vidiš nasilje”, “Koristi silu argumenata a ne silu kao argument” itd.

U Zrenjaninu su, u saradnji sa Osnovnom školom Petar Petrović Njegoš, organizovane četiri forum teatar radionice za učenike i učenice sedmog i osmog razreda u kojima su bile odigrane situacije u kojima je prikazano fizičko, verbalno, digitalno i rodno zasnovano nasilje. Cilj ovakvih sesija je rana prevencija i edukacija dece i mladih o vrstama nasilja, sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje kao i na razlicita rešenja koja nude sami učesnici i učesnice. Sa druge strane, “Budi muško” klub Prijepolje sproveo je fleš mob akciju “Reaguj ljudski” sa odgljumljenom situacijom nasilja momka nad devojkom čime se privukla pažnja prolaznika i prolaznica, a potom je zaustavljena situacija i jasno je predstavljen cilj akcije sa transparentom i podeljenim materijalima. Akciju su ispratili i lokalni mediji što je doprinelo širem promovisanju akcije, naših vrednosti kao i lokalnog BMK-a.

BMK Novi Sad je najnovije formirani “Budi muško” klub i momci su, u saradnji sa lokalnim partnerom Centrom za omladinski rad, održali svoju prvu akciju nazvanu „Informiši se“, u kampusu novosadskog Univerziteta povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obeležava svakog 25. novembra. Cilj javne akcije je bio promovisanje pravih vrednosti kod muškaraca odnosno nenasilne komunikacije i prevencije samog nasilja. Akcija se sastojala od štanda kome su prilazili prolaznici i prolaznice i na stikerima na flipčart tablu lepili svoja mišljenja na navedene teme, uz razgovor sa članovima kluba i podelu edukativnih i promotivnih materijala. Takođe kamerom su snimane izjave koje će služiti za dalju promociju vrednosti BMK-a.

U Leskovcu, “Budi muško” klub i volonteri/ke Edukacionog centra su organizovali i održali radionice u srednjim školama, na temu prevencije nasilja, a takođe prikazan je i kratki film “Dragi tata”, dok je iste večeri održana i projekcija filma “Sestre”. Takođe, u Novom Pazaru akcija je realizovana u pešačkoj zoni u centru grada, pored Sebilja, gde je učestvovalo desetak aktivista i aktivistkinja “Budi muško” kluba, sa posebnim akcentom na promociju među novopazarskim sredjoškolcima i srednjoškolkama. Uz uručivanje promotivnog materijala, mladi su i sa građanima/kama razgovarali o problemu nasilja nad ženama i ukazivali im na neophodnost reagovanja u takvim slučajevima, kao i o potrebi uključivanja u različite aktivnosti s ciljem prevencije i borbe protiv nasilja. Reakcije su u većini bile vrlo pozitivne i podržavajuće, dok je bilo i nekoliko slučajeva ignorisanja ali i šala na tu temu. Akciju je medijski ispratila RTV Novi Pazar koja ima regionalnu pokrivenost a izjavu za tu televiziju dala je mlada aktivistkinja a uz nju i predstavnik “Urban-Ina” partnerske organizacije. Prilog o akciji na RTV Novi Pazar emitovan je iste večeri u udarnoj informativnoj emisiji.

“Budi muško” klub u Nišu realizovao je radionicu o seksualno-reproduktivnom zdravlju povodom Svetskog dana borbe protiv AIDS-a, 1. Decembra, a pre toga je predstavnik lokalnog BMK učestvovao i na tribini povodom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, organizovanoj od strane Centra za razvoj civilnih resursa. U saradnji sa istim udruženjem održana je i akcija povodom Međunarodnog dana muškaraca kada su deljena origami srca radi podizanja svesti o prisutnosti svirele bolesti kancera. U Ivanjici, održana je akcija u centru grada gde su predstavnici BMK-a delili promotivni materijal građanima i kroz razgovor sa njima skrenuli im pažnju na veliki problem koji predstavlja nasilje nad ženama. Mladi članovi BMK-a su takođe u tom periodu prisustvovali predavanju o ljudskim pravima organizovanom od strane Kancelarije za mlade, kao i sastanku za predstavnike/ce institucija i organizacija na temu “Analiza odgovora javnih službi za nasilje u porodici i partnerskim odnosima na području opštine Ivanjica”. Sa druge strane, u Somboru je lokalni BMK održao radionicu u školi sa ciljem upoznavanja mladih sa “Budi muško” klubom i njegovim aktivnostima, vrednostima i edukacijama, a tada je prikazan, uz prateću diskusiju, i video klip “Dragi tata” koji su pohvalili i mladi a i profesori/ce, pedagoškinja i direktor škole.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *