Timeline

Počele su ozbiljne pripreme konferencije “MAN2017: Europe talks on masculinity”  koja će se održati 5 do 7. juna u Radisson Blu hotelu.

Naredna aktivnost

  • 27. April 2017.
    • Trening na temu migracija

      Trening na temu migracija i upotreba videa u informisanju i senzibilizaciji gradjana/ki. Projekat podržan od strane Evropske fondacije mladih (EYF).